Sân vườn 03

Địa điểm: P. Tân Phong, TP. Biên Hòa

Sân vườn 02

Địa điểm: P. Long Thành, TP. Biên Hòa

Sân vườn 01

Địa điểm: P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa