Biệt thự 15C

Địa điểm: Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Biệt thự 14C

Địa điểm: P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa

Biệt thự 13C

Địa điểm: P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa

Biệt thự 12C

Địa điểm: P. Long Bình, TP. Biên Hòa

Biệt thự 11C

Địa điểm: Đường Huyền Trân Công Chúa, TP. Vũng Tàu

Biệt thự 10C

Địa điểm: P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa

Biệt thự 09C

Địa điểm: Quận 2, TP.HCM

Biệt thự 08C

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Biệt thự 07C

Địa điểm: Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Biệt thự 06C

Địa điểm: Huyện Dĩ An, Bình Dương

Biệt thự 05C

Địa điểm: xã Phước Kiểng, Nhà Bè

Biệt thự 04C

Địa điểm: P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa

Biệt thự 03C

Địa điểm: Quận 2, TP.HCM

Biệt thự 02C

Địa điểm: xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Biệt thự 01C

Địa điểm: Quận 2, TP.HCM